Thứ Tư, 26 tháng 8, 2015

KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN PHÁT ÂM HOLLYWOOD ĐỒNG NAI NGÀY 24.08.2015

Học tiếng Anh là phải luyện tập, xem nó là ngôn ngữ sử dụng hàng ngày và nó là một phần của cuộc sống.