Thứ Hai, 15 tháng 6, 2015

XUẤT BẢN GIÁO TRÌNH LUYỆN PHÁT ÂM CHO KIDS

3 ngày nữa mình sẽ xuất bản cuốn giáo trình Luyện Phát Âm cho KIDS. Bạn nào có con em học tiếng Anh có thể đặt mua luôn cho con em mình nha, thậm chí cuốn này người lớn cũng học được nữa.
Huỳnh Ngọc Trụ