Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2015

TRAINING METHOD

Mỗi ngày sáng sớm  mở mail  đều nhận được lời khuyên từ cố vấn, mặc dù dạy nhiều rồi nhưng còn phải học nhiều, giáo sư luôn nhắc nhở những bài dạy vô cùng căn bản nhưng phải lấy nó làm nền tảng, nhiều lúc học trò hỏi thầy mà còn học gì nữa thì thực ra mình còn phải học nhiều hơn gấp nhiều lần nữa. 

Giới trẻ phải biết lắng nghe kinh nghiệm từ người lớn tuổi đi trước để tránh mất thời gian tập trung vào những việc không mang lại hiệu quả cao. 
SEEDING THE SOIL AND BUILDING THE FOUNDATION (GIEO HẠT VÀ XÂY DỰNG NỀN TẢNG). Luôn luôn giao hạt và xây dựng nền tảng, làm việc gì cũng phải giao NIỀM TIN tích cực, ƯỚC MƠ, đặt MỤC TIÊU và HÀNH ĐỘNG không BỎ CUỘC. Khi bạn đặt mục tiêu thì bạn mới có năng lượng để làm việc. 
Huỳnh Ngọc Trụ.