Thứ Tư, 24 tháng 6, 2015

LỚP HỌC PHÁT ÂM TẠI ÚC CHÂU ĐỒNG NAI 24/06/2015

Lớp có sự tham gia đầy đủ các thành phần kỹ sư, học sinh, sinh viên. Mọi người nhận ra được tầm quan trọng của việc học phát âm giúp họ có thể học các kỹ năng khác tốt hơn như SPEAKING, LISTENING, VOCABULARY.