Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

KHAI GIẢNG LỚP PHÁT ÂM TẠI NHA TRANG 21/06/2015

Lượng học viên ngoài Nha Trang học ngày càng đông, trường phải tuyển giáo viên liên tục.