Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

BÌNH LUẬN TRÊN HÌNH

BÌNH LUẬN TRÊN HÌNH
Các hình vẽ này là do  chính tay giáo sư ZERNA comment lên cho các bạn học viên để học tốt hơn, khắc phục hiện tượng phát âm tồi (CACOLOGY). Điều này chứng tỏ giáo sư luôn theo dõi hướng về các bạn sinh viên VIỆT NAM, luôn theo dõi bước đi của bạn, luôn suy nghĩ làm cách nào để cho các bạn được học tốt hơn. Tuy các bạn chưa được gặp giáo sư nhưng ông luôn nghĩ về các bạn.
Huỳnh Ngọc Trụ