Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

TRAINING CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG ÚC CHÂU 31/05/2015

Một ngày training cho giáo viên thật tuyệt vời. Giáo viên vừa giỏi lại vừa có tư duy mở không còn gì bằng.