Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

LỚP LUYỆN PHÁT ÂM HOLLYWOOD ĐỒNG NAI 24.05.2015

Ngạc nhiên với lớp phát âm tối nay tại Úc Châu Đồng Nai rất đông sinh viên học. Chương trình luyện phát âm mang lại giá trị thực sự thay đổi cách học tiếng Anh cho người Việt, 
càng ngày các bạn học càng thích và số lượng cứ tăng lên. Các bạn học phát âm xong tự tin nói tiếng Anh đúng thì khả năng giao tiếp của bạn sẽ tăng lên rất nhiều lần.

UC CHÂU INTENATIONAL SCHOOL ĐONG NAI.
Huynh Ngoc Tru
Người đăng: Huỳnh Thị Liên