Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

MINH CHỨNG CHO LỚP PHÁT ÂM HOLLYWOOD

Minh chứng cho việc lớp phát âm hollywood được học các kĩ thuật của các diễn viên chuyên nghiệp, học theo những kĩ thuật này bạn sẽ có phát âm rất tốt, trên hình là các góc chụp của các học viên, ca sĩ đang biểu diễn trong chương trình American Got tallent.
HUỲNH NGỌC TRỤ