Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

Rất Đông Sinh Viên Mua Sách Bí Quyết Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Và Hay

Sau khi tham dự Hội Thảo Ttiếng Anh và hiểu ra được giá trị của tầm quan trọng của việc phát âm chuẩn như thế nào thì rất đông sinh viên đã xuống mua sách " bí quyết phát âm tiếng Anh chuẩn và Hay"  học, để biết thế nào là phát âm chuẩn.