Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

LÃO LUYỆN TRONG GIAO TIẾP

Việc đi đến thành công của mổi người chẳng bao giờ giống nhau, nhưng trong thế gới của những ÔNG TRÙM luôn có nhiều quy luật vô hình mà họ vẫn luôn tuân thủ, một trong những điều được Abraham Maslow - nhà tâm lí học nổi tiếng thế gới - cho là quan trọng bậc nhất để tiến tới thành công là sự hoàn thiện bản thân. Trong đó một điều không thể thiếu đó là sự giao tiếp lão luyện.
Giao tiếp chính là quyền năng. Ai lão luyện trong giao tiếp, người đó có thể thay đổi trải nghiệm về thế giới riêng của mình và những gì cuộc đời mang đến. Ai biết tác động đến suy nghĩ, cảm xúc và hành động của số đông đều là người biết sử dụng công cụ quyền năng này. các nhân vật từng làm thế giới biến đổi: John F. Kennedy, Thomas Jefferson, Martin Luther, và Hitler. Họ giống nhau ở chỗ: họ đều là bậc thầy giao tiếp.

Huỳnh Ngọc Trụ.