Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

ẤN PHẢM SÁCH MỚI PHÁT HÀNH " HOW TO HAVE PROFESSIONAL SPEECH"

Tiếp theo sự thành công của sách "bí quyết phát âm tiếng Anh chuẩn và hay" thì tác giả Huỳnh Ngọc Trụ đã cho ra mắt cuốn sách thứ hai của anh có tên "How to have professional speech". Cuốn sách được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ tiếng Anh có thể áp dụng cho sinh viên quốc tế học. Với sứ mệnh chia sẽ phương pháp học tiếng Anh hiệu quả anh cũng mong muốn mang những kiến thức này sang nước bạn như LÀO, CAMPUCHIA, MALAYSIA, INDONESIA,...