Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

RẤT ĐÔNG CÁC BẠN SV MUA SÁCH BÍ QUYẾT PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN VÀ HAY

 CÓ RẤT NHIỀU SV MUA SÁCH BÍ QUYẾT PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN VÀ HAY

Sau buổi hội thảo xong  thì rất nhiều các bạn đã hiểu ra được tầm quan trọng của việc xác định được tư  duy học, cách học, giáo trình , tài liệu, và  đặc biệt hơn nữa các bạn đã tìm ra được động lực học tiếng Anh cho bản thân mình. hiện nay trên thị trường có quá nhiều loại sách, giáo trình nhưng hầu như chỉ  tập trung vào kiến thức đến nổi học sinh, sinh viên bị quá tải (overload) thông tin và không xác định được vấn đề nào cần thiết phải tập trung cho việc học. 


Điều học sinh, sinh viên bây giờ cần không phải là cung cấp cho họ quá nhiều kiến thức như thế nào nữa mà họ cần xác định lại tư duy học, động lực học, mục tiêu học, từ đó mới có thể phát huy hết khả năng tự học của học viên. Tránh tình trạng lang mang đi tìm hết phương pháp này đến phương pháp kia.