Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

CHUYỂN SÁCH ĐẾN HẢI PHÒNG

Nhiều bạn ở Hải Phòng sẽ được học sách "Bí Quyết Phát Âm Tiếng Anh Chuẩn Và Hay".  Sách được chuyển phát nhanh qua đường bưu điện, qui trình giao và nhận sách trong vòng 02 ngày.